Menu

Lugares de Medo e Ódio (Places of Fear and Hatred)

In Brazilië vertellen vijf verschillende mensen over hun traumatische ervaringen op het gebied van geweld en discriminatie jegens hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.